Till innehåll på sidan

Frivilliga på beredskapsområdet

Frivilliga utgör en viktig del i krisberedskap och civilt försvar. Det finns både organiserade frivilliga och icke-organiserade frivilliga (spontanfrivilliga). De organiserade frivilliga kan vara ideella organisationer, eller spontant uppkomna grupperingar på till exempel Facebook. MSB arbetar på många olika sätt med att stärka och samverka med frivilligorganisationer, och stödja samverkan mellan dem och andra offentliga aktörer på beredskapsområdet.

MSB arbetar sedan många år med en rad olika ideella organisationer för att stärka beredskapen i Sverige. Det rör både förebyggande arbete, informationsspridning och operativa insatser. MSB finansierar också uppdrag som syftar till att stärka den samlade beredskapen och den enskildes beredskap för kriser och höjd beredskap.

De frivilliga organisationerna, FFO

De frivilliga försvarsorganisationerna, FFO, är en särskild grupp organisationer, knutna till beredskapen genom en särskild förordning – frivilligförordningen. De är viktiga förstärkningsresurser för aktörer inom krisberedskap och civilt försvar, som genom att förmedla kunskap och kompetens stärker samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar.

FFO bidrar också med folkförankring och försvarsvilja. Organisationerna utbildar de kompetenser som efterfrågas av myndigheter, regioner och kommuner. På kommunal nivå finns frivilliga resursgruppen (FRG), som består av utbildade medlemmar från olika frivilliga försvarsorganisationer.

Hur kan aktörer samverka med frivilliga försvarsorganisationer?

Hur löser ni i din myndighet eller kommun skiftarbete dygnet runt i många veckor, transporter när speditionsfirmor inte kan verka och kommunikation utan tillgång till mobiltelefoni eller internet?

Vid större eller långvariga samhällsstörningar kan det uppstå en mängd problem om ordinarie resurser inte räcker eller inte finns tillgängliga.

Grunden för ett samarbete med frivilliga försvarsorganisationer är myndighetens eller kommunens behov av förstärkning vid kris och höjd beredskap. Genom dialog med en eller flera frivilliga försvarsorganisationer matchas era behov med resurser.

Läs mer i broschyren om hur centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och räddningstjänster kan samverka med de frivilliga försvarsorganisationerna. Här finns exempel på vilka kompetenser organisationerna har och hur de förstärker förmåga och uthållighet.

Sveriges frivilliga försvarsorganisationer – så backar de upp myndigheter  och kommuner

Vägledning för samverkan med frivilliga och frivilliga försvarsorganisationer

Vägledningen belyser viktiga frågor om samverkan utifrån rådande juridiska och ekonomiska förutsättningar. Med anledning av coronaviruset covid-19 har MSB tagit fram planeringsstöd för statliga arbetsgivare samt kommuner och regioner. Där hittar du checklistor och kontaktuppgifter till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris - En vägledning från MSB Personalförstärkning från utbildade frivilliga – statliga arbetsgivarePersonalförstärkning från utbildade frivilliga – kommuner och regioner

Broschyren Du behövs - din insats gör skillnad

De frivilliga försvarsorganisationerna har med stöd av MSB tagit fram en rekryteringsbroschyr. Genom att rekrytera fler medlemmar blir det fler som kan verka för att stärka beredskapen och bidra i det breda säkerhetsarbetet.

Du behövs din insats gör skillnad: Frivilliga försvarsorganisationerLista på frivilliga försvarsorganisationer

Tryckfiler för broschyrerna

För dig som vill trycka upp egna exemplar av broschyrer om frivilliga försvarsorganisationer finns här filer högupplösta för tryck.

Du behövs - din insats gör skillnad (tryckfil)Sveriges frivilliga försvarsorganisationer – så backar de upp myndigheter  och kommuner (tryckfil)

 

Senast granskad: 20 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan