Till innehåll på sidan

Frivilliga försvarsorganisationer (FFO)

De frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) är viktiga förstärkningsresurser för aktörer inom krisberedskap och civilt försvar. Genom att förmedla kunskap och kompetens stärker de samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar.

Med engagerade, välutbildade och övade frivilliga ungdomar, kvinnor och män skapas en bredd för att möta de utmaningar som samhället kan ställas inför.

En del av försvarsorganisationernas uppgifter är information om krisberedskap och civilt försvar som stärker enskilda människors beredskap. Det bidrar även till folkförankring och till det psykologiska försvaret.

Hur kan aktörer samverka med frivilliga försvarsorganisationer?

Läs i broschyren hur centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och räddningstjänster kan samverka med de frivilliga försvarsorganisationerna. Här finns exempel på vilka kompetenser försvarorganisationerna har och hur de förstärker förmåga och uthållighet.

Frivilliga försvarsorganisationer: förstärkning för myndigheter och kommuner

Frivilliga försvarsorganisationer – förstärkning för myndigheter och kommuner (tryckfil)

Fältguide för myndigheter som vill samverka med frivilliga försvarsorganisationer

Fältguiden belyser viktiga frågor om samverkan utifrån rådande juridiska och ekonomiska förutsättningar. 

Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris - En vägledning från MSB

Broschyren Du behövs - din insats gör skillnad

De frivilliga försvarsorganisationerna har med stöd av MSB tagit fram en rekryteringsbroschyr. Genom att rekrytera fler medlemmar blir det fler som kan verka för att stärka beredskapen och bidra i det breda säkerhetsarbetet.

Du behövs din insats gör skillnad: Frivilliga försvarsorganisationer

Du behövs - din insats gör skillnad (tryckfil)

Senast granskad: 1 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan