Till innehåll på sidan

Saneringsmanual för olja på svenska stränder

Saneringsmanual för olja på svenska stränder

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0134
ISBN-nummer
978-91-7383-061-4
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
109 s. : ill.
Pris
0 kronor

Saneringsmanualen är avsedd som beslutsstöd för personal och
arbetsledare vid saneringsinsatser efter oljeutsläpp. Saneringsarbetet tar vid
när de akuta räddningsinsatserna (oljeskyddet) är avslutade. Då kvarstår att
fullfölja saneringsarbetet och därmed i största möjliga mån begränsa skadorna på
miljön. Manualen är till för att ge vägledning om vilka metoder som är
lämpligast att använda under rådande förutsättningar, där grundtanken är att ta
största möjliga ekologiska hänsyn i saneringsarbetet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan