Till innehåll på sidan

Från frontlinjen : lärdomar om sjukhusutrymning ur personalens perspektiv

Från frontlinjen : lärdomar om sjukhusutrymning ur personalens perspektiv

Detaljer

Från frontlinjen : lärdomar om sjukhusutrymning ur personalens perspektiv
Publikationsnummer
MSB2332
ISBN-nummer
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
En välfungerande sjukhusverksamhet är avgörande för samhällets resiliens. Trots detta är riktlinjerna för utrymning begränsade. Det finns flera utmaningar med att genomföra utrymningsövningar i sjukhusmiljö, vilket bidrar till bristande dataunderlag och svårigheter att utvärdera utrymningsrutinerna. Dessutom kan det vara svårt att säkerställa att personalen övar tillräckligt ofta för att garantera en korrekt tillämpning av utrymningsstrategin i en nödsituation. Studien tar utgångspunkt i svenska och internationella erfarenheter av sjukhusutrymningar och undersöker hur riktlinjer för utrymning av sjukhus bör utformas och vilken övning av personalen som krävs. Genom dessa samlade erfarenheter kommer rekomendationer om utrymningsövningar och lämplig framtida byggnadsutformning att tas fram.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 26 februari 2024

Till toppen av sidan