Till innehåll på sidan

Förordningen om översvämningsrisker : Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv 2020

Förordningen om översvämningsrisker : Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv 2020

Detaljer

Förordningen om översvämningsrisker : Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv 2020
Publikationsnummer
MSB1657
ISBN-nummer
Utgivningsår
0001
Omfång (sidor)
8 bl. : ill.
Pris
0 kronor
Efter återkommande och omfattande problem med översvämningar beslutade EU år 2007 om ett direktiv med gemensamma regler för hantering av översvämningsrisker.I Sverige genomförs direktivet som förordning (SFS 2009:956) om översvämningsrisker och genom före-skrift (MSBFS 2013:1) om länsstyrelsens planer för han-tering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner).Avsikten med direktivet är att EU:s medlemsländer ska arbeta för att minska negativa konsekvenser av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet. Det här är en ny upplaga från 2020. Tidigare upplaga från 2012.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 15 december 2020

Till toppen av sidan