Till innehåll på sidan

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser

Detaljer

Publikationsnummer
MSB245
ISBN-nummer
978-91-7383-129-1
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
80 s. : ill.
Pris
0 kronor
Att förutse och förebygga är grundläggande för en bra krisberedskap och ett
gott säkerhetsarbete. Därför ska myndigheter kontinuerligt analysera vilka
risker och sårbarheter som finns inom ansvarsområdet. Risk- och
sårbarhetsanalyserna utgör en viktig del i myndigheternas riskhantering. Syftet
med den här vägledningen är att stödja centrala myndigheters, länsstyrelsers,
kommuners och landstings arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och ge förslag
på hur den analytiska processen kan bedrivas. Det presenteras även en
översiktlig bild av de metoder och verktyg som finns att tillgå för arbetet.
Vägledningen beskriver också ett förhållningssätt om att se på risker
förutsättningslöst och att anpassa arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser till
den egna organisationens behov och förutsättningar.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan