Till innehåll på sidan

Tjänster för mobil datakommunikation

Regeringsuppdraget Tjänster för mobil datakommunikation (Rakel G2 steg 1) är inriktat på att anskaffa och erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till de aktörer som är behöriga att ansluta till Rakel.

Inom uppdraget kompletterar MSB sitt utbud med tjänster för mobil datakommunikation. Dagens Rakel kommer fortfarande finnas kvar och användas parallellt.

Varför ska MSB erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till Rakels användarkrets?

Syftet är att ge Rakels användarkrets utökade möjligheter att effektivt och mobilt kunna skicka större datamängder och göra det i ett system där staten har kontroll över systemets centrala funktionalitet, inklusive användaruppgifter.

Med tjänster för mobil datakommunikation från MSB kommer användarna att kunna jobba effektivare genom att de på ett säkrare sätt kan skicka och dela dokument och större mängder data, bilder och video.

När erbjuder MSB tjänster för mobil datakommunikation?

Tjänster för mobil datakommunikation kommer preliminärt att kunna erbjudas till aktörerna under andra kvartalet år 2023.

Resultat av annonsering för upphandling

MSB har under 2021 annonserat upphandling av kärnnät med drift och kundstöd, radioaccessnät och upphandling av SIM-kort.

Radioaccessnät

MSB har den 20 januari 2022 meddelat tilldelningsbeslut till RAN-leverantören Telia Sverige AB. Nu inträder en avtalsspärr på 10 dagar. Kontrakt med leverantör kan tidigast signeras den 1 februari.

MSB förbereder upphandling av kärnnät med tillhörande tjänster (april 2022)

I början av 2022 avbröt MSB den då pågående upphandlingen av kärnnät med drift och kundstöd på grund av att det inte inkom något komplett anbud i upphandlingen. MSB förbereder nu en ny upphandling av kärnnät med tillhörande tjänster. Upphandlingen planeras preliminärt att annonseras i inledningen av det tredje kvartalet 2022 och genomföras som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS.

Det pågår parallellt ett förberedande arbete med en kommande upphandling av drift och kundstöd där MSB återkommer med ytterligare information.

Frågor om upphandlingarna hänvisas till projektledare Lars Gerdes eller till myndighetsjurist Lydia Ridén.

Tjänster för mobil datakommunikation för Rakels användarkrets, hur kommer det att fungera?

Se filmen där Magnus Bergqvist och Johan Kleberg, systemarkitekter på MSB och Fredrik Ryberg, projektledare för Polisens Rakel G2-projekt pratar om användning, infrastruktur, abonnemangsdata och statlig rådighet.

Ta del av hela uppdraget på regeringens webbplats

Ramarna för uppdraget beskrivs på regeringens webbplats.

Uppdrag till MSB att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet (regeringen.se)

Rakel G2 utredningsuppdrag och planeringsuppdrag

I februari 2021 redovisade MSB förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses. Med förslaget som utgångspunkt arbetar vi tillsammans med bland annat Trafikverket med ett nytt regeringsuppdrag för att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av nästa generations kommunikationslösning.

Rakel G2 utredningsuppdrag och planeringsuppdrag

Frågor och svar om Tjänster för mobil datakommunikation

Senast granskad: 29 april 2022

Till toppen av sidan