Till innehåll på sidan

Tjänster för mobil datakommunikation

Regeringsuppdraget Tjänster för mobil datakommunikation är inriktat på att anskaffa och erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till de aktörer som är behöriga att ansluta till Rakel.

Inom ramen för uppdraget ska MSB erbjuda tjänster för mobil datakommunikation i ett statligt kontrollerat kärnnät.

Rakelsystemet kommer att finnas kvar och användas som vanligt. Tjänsterna blir ett komplement till Rakelanvändare för att möta deras behov av ökad datakapacitet, men är också den första fasen för övergången till ett statligt kontrollerat 5G mission critical-nätverk.

Varför ska MSB erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till Rakels användarkrets?

Syftet är att ge Rakels användarkrets utökade möjligheter att effektivt och mobilt kunna skicka större datamängder och göra det i ett system där staten har kontroll över systemets centrala funktionalitet, inklusive användaruppgifter.

Med tjänster för mobil datakommunikation från MSB kommer användarna att kunna jobba effektivare genom att de på ett säkrare sätt kan skicka och dela dokument och större mängder data, bilder och video.

Tjänsterna är ett första led i utvecklingen av det mission critical-nätverk som MSB i samverkan med Trafikverket och Svenska kraftnät utvecklar som på sikt ska ersätta det Tetranätverk som Rakel bygger på i dagsläget.

Redovisning av uppdrag

Här kan du läsa MSB:s redovisning som lämnades till regeringen den 30 augusti 2022.

Redovisning av uppdrag till MSB att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet

Status i upphandlingarna och arbetet framåt

MSB har sedan 2021 genomfört upphandlingar av radioaccessnät, SIM-kort och kärnnät med tillhörande tjänster.

Radioaccessnät

MSB har upphandlat radioaccessnät och har tecknat avtal med Telia Sverige AB.

Kärnnät

MSB har upphandlat kärnnät och har tecknat avtal med Ericsson AB.

SIM-kort

Egna SIM-kort och egen hantering av dem utgör en viktig del i säkerställandet av kontroll över systemets centrala funktionalitet, inklusive användaruppgifter. MSB har upphandlat de fysiska SIM-korten samt tillhörande stödsystem och supporttjänster. MSB har tecknat avtal med Giesecke+Devrient AB.

Ta del av hela uppdraget på regeringens webbplats

Ramarna för uppdraget beskrivs på regeringens webbplats.

Uppdrag till MSB att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet (regeringen.se)

Rakel G2 utredningsuppdrag och planeringsuppdrag

I februari 2023 lämnade MSB och Trafikverket in slutredovisningen av planerings- och förberedandeuppdraget för etablering av ett statligt kontrollerat radionät för verksamheter inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Rakel G2 utredningsuppdrag och planeringsuppdrag

Frågor och svar om Tjänster för mobil datakommunikation

Senast granskad: 20 juni 2024

Till toppen av sidan