Till innehåll på sidan

Att använda, leda och samverka med frivilliga : om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret

Att använda, leda och samverka med frivilliga : om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret

Detaljer

Att använda, leda och samverka med frivilliga : om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret
Publikationsnummer
MSB380–februari2015
ISBN-nummer
978-91-7383-553-4
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
49 s.
Pris
0 kronor
Syftet med studien är att undersöka förutsättningar för kommuner och länsstyrelser att nyttja frivilliga aktörer utanför den offentliga sektorn i krisberedskap och vid krishantering. Syftet är mer specifikt tvåfaldigt: För det första omfattar det en övergripande kartläggning av vilka strukturer som finns idag hos kommuner och länsstyrelser vad gäller ingångna avtal och upparbetade nätverk med olika typer av frivilliga aktörer. För det andra innefattas ett mindre antal fördjupningsstudier av hur och i vilken utsträckning frivilliga nyttjas vid kriser, samt hur samverkan och ledning av frivilliga vid kriser går till.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan