Till innehåll på sidan

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Detaljer

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Publikationsnummer
MSB734–Juli2014
ISBN-nummer
978-91-7383-473-5
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
Det finns skäl att fundera över i vilken utsträckning den kommunala räddningstjänsten ägnar samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur särskild uppmärksamhet. I sitt förebyggande arbete, i sin planering och under eller efter insats.
Den aktuella studien har genomförts för att få en första uppfattning avseende frågor som rör räddningstjänstens förståelse för begreppen, praxis vid insatsplanering och -uppföljning samt om vilka huvudsakliga utvecklingsbehov som kan identifieras.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan