Till innehåll på sidan

Utvärdering : arbetet med nationellt informationsmaterial om covid-19 Regeringsuppdrag Ju2020/01165/SSK

Utvärdering : arbetet med nationellt informationsmaterial om covid-19 Regeringsuppdrag Ju2020/01165/SSK

Detaljer

Utvärdering : arbetet med nationellt informationsmaterial om covid-19 Regeringsuppdrag Ju2020/01165/SSK
Publikationsnummer
MSB1959
ISBN-nummer
978-91-7927-268-5
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
52 s.
Pris
0 kronor
Utvärdering: Arbetet med nationellt informationsmaterial om covid-19 Den 19 mars 2020 fick MSB ett regeringsuppdrag om att säkerställa en samordnad och tydlig information om covid-19 till allmänheten. Det var första gången som MSB under en pågående kris skyndsamt utarbetat informationsinsatser, i den omfattningen till allmänheten. Det innebar att myndigheten fick utveckla arbetssätt och kunskap under arbetets gång. MSB:s arbete med regeringsuppdraget har utvärderats i syfte att omhänderta erfarenheter. Rapporten innehåller slutsatser och en rad styrkor och förbättringsområden som utgör ett ingångsvärde för att vidareutveckla förberedelser för kriskommunikationsarbetet inom myndigheten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 2 juni 2022

Till toppen av sidan