Till innehåll på sidan

Scenarier som förstärkning till befintlig analys och planering under coronapandemin

Scenarier som förstärkning till befintlig analys och planering under coronapandemin

Detaljer

Scenarier som förstärkning till befintlig analys och planering under coronapandemin
Publikationsnummer
MSB1594
ISBN-nummer
978-91-7927-047-6
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
35 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport redovisar tre scenarier för coronapandemin på nio månaders sikt. Scenarierna är inte prognoser, utan av utforskande karaktär. De syftar till att kunna användas brett för att förstärka aktörsgemensamt och aktörsinternt arbete med analys och planering. Det första scenariot är ett hoppfullt scenario där smittspridningen i Sverige och omvärlden gradvis minskar över tid och det tidigt finns en känsla av att det värsta är över. Det andra scenariot är ett molande scenario där en utdragen smittspridning fortsätter att allvarligt belasta många delar av samhället över lång tid i Sverige och i omvärlden. Det tredje scenariot är ett explosivt scenario med stora svängningar i bland annat smittspridningen och där det generellt råder stor osäkerhet. Förutom de grundläggande scenarioberättelserna beskrivs en rad fördjupningar som syftar till att öka nyansrikedomen i scenarierna. Dessa rör sociala effekter, förändrad arbetsmarknad, förändrade beteenden, Sverigebilden, brottslighet och gråzonsaktiviteter. Slutligen finns ett urval av potentiella chocker som utgör dramatiska förändringar och som kan läggas till för att utmana och bryta invanda tankemönster. Chockerna som beskrivs är ett muterat virus, en säkerhetspolitisk kris, en fungerande behandling, en storskalig parallell händelse och en intern kris. Denna rapport utgör en första version av scenarier som är avsedda att förstärka aktörers analys- och planeringsprocesser under coronapandemin och sjukdomen covid-19. Till hösten 2020 avser MSB att se över scenarierna utifrån erfarenheterna från sommaren.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 13 november 2020

Till toppen av sidan