Till innehåll på sidan

Rädda - En tidning om räddningstjänst i utveckling

Rädda - En tidning om räddningstjänst i utveckling

Detaljer

Rädda - En tidning om räddningstjänst i utveckling
Publikationsnummer
MSB848
ISBN-nummer
978-91-7383-568-8
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
2 s.
Pris
0 kronor

Fåtal i lager

Medarbetare på landets räddningstjänster möter ofta handfasta
uppgifter. I det förebyggande arbetet kan behovet vara att
motverka social oro, öka kunskapen om olycksrisker, gifta ihop
byggnadstekniskt kunnande med brandingenjörens kunskap eller
intressera ungdomar för framtida arbete i räddningstjänst, för att
ta några exempel. När det inträffar en olycka skiftar fokus. Nu
gäller det att lösa problem snabbt för att rädda liv och egendom.
Efter en händelse kommer ytterligare behov, ett efterarbete som
kan kräva empatisk förmåga och förmåga att dra nytta av nyss
gjorda erfarenheter i ett ständigt utvecklingsarbete. Oavsett vad
uppdraget består av säger vi att räddningsverksamheten har nytta
av att spegla det ständigt föränderliga samhället. Men är det
sant? På vilket sätt ger det nytta? Blandade grupper med olika
bakgrund, olika ålder, kön och erfarenheter ger fler perspektiv –
men ger det också en bättre räddningstjänst? Leder det till bättre
underbyggda beslut och utveckling av verksamheten? För att ta reda
på det måste man undersöka systematiskt – forska. MSB satsar en
hel del på forskning bland annat inom området utveckling av
räddningstjänst, ibland med överraskande resultat! Tyvärr har
rönen ofta svårt att nå fram till dem som arbetar i verksamheten.
Tidningen Rädda! är ett sätt att sprida resultaten och uppmuntra
till nya tankar. Läs. Lär. Diskutera. Och ställ nya frågor vi
behöver forska om!
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan