Till innehåll på sidan

Samverkan och ledning

MSB stödjer dig som arbetar med frågor som rör samverkan och ledning inom samhällsskydd och beredskap, både i offentlig och privat verksamhet samt på lokal, regional och nationell nivå.

Det gäller både när det gäller att förebygga och förbereda, och att hantera och lära av olyckor, kriser och andra händelser.

Vi erbjuder:

  • Nätverket Kunskapsplattform ledning för forskare och praktiker
  • Metodkoncept för regional samordning
  • Koordinering av anslutningar för aktuella aktörer mot SGSI och FTN
  • Tekniska verktyg och beslutsstöd i olika former, till exempel WIS, RIB, LUPP och Rakel
  • Rådgivning och i vissa fall delfinansiering till ledningsplatser
  • Kunskap i form av aktuell forskning, böcker, filmer och publikationer
  • Utbildning

MSB:s förstärkningsresurs samverkan och ledning

Nyheter

20 september 2019
Klockan 15.56

MSB säljer inte produkter och gör inte hembesök

Det händer att privatpersoner blir uppringda av företag som vill sälja produkter, där den som ringer säger att det sker i samarbete med MSB. Det stämmer inte.
13 september 2019
Klockan 10.32

MSB deltar i världsunik lansering när tre länders radiokommunikation sammankopplas

För första gången någonsin kopplas tre länders radiokommunikationsnät ihop. Det sker under samverkansövningen Barents Rescue i Kiruna den 23-26 september.
12 september 2019
Klockan 11.57

Nya utbildningstillfällen i WIS

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till grundutbildning och fördjupningsutbildning i WIS.
10 september 2019
Klockan 16.32

CBRNE-möte 5 september: Fokus RN-beredskap

Det var mer än fullsatt på det aktörsgemensamma CBRNE-mötet i september. Mer än 120 personer lockades till Näringslivets Hus i Stockholm av en agenda som fokuserade på radionukleära frågor (RN). – Vi är jätteglada att det kom så många representanter från så många olika aktörer, och inte bara RN-specialister. Det säger Mirja Lenz Torbjörnsson på MSB:s CBRNE-samordning och en av dagens arrangörer.
10 juli 2019
Klockan 12.19

Rapport från FN:s subkommitté

Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet i FN:s subkommitté, juli 2019.

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan