Till innehåll på sidan

Samhällsskydd och beredskap i ett förändrat klimat : MSB:s handlingsplan för 2022-2026 reviderad 2024

Samhällsskydd och beredskap i ett förändrat klimat : MSB:s handlingsplan för 2022-2026 reviderad 2024

Detaljer

Samhällsskydd och beredskap i ett förändrat klimat : MSB:s handlingsplan för 2022-2026 reviderad 2024
Publikationsnummer
MSB2334
ISBN-nummer
978-91-7927-490-0
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
65 s.
Pris
0 kronor
MSB har likt alla andra myndigheter genomfört en klimat- och sårbarhetsanalys (KSA) som grund för sin handlingsplan. Analysen är en viktig grund i att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas av myndigheteten i sin handlingsplan. Utifrån MSB strategi för klimatanpassning och KSA har MSB identifierat åtgärder och aktiviteter som sträcker sig igenom hela myndighetens ansvarsområde och uppdrag. MSBs handlingsplan kommer de kommande åren ha ett stort fokus på kunskap och stöd i många olika former i syfte att stärka organisationer på olika nivåer i det svenska krishanteringssystemet inom MSB ansvarsområde. Handlingsplanen är femårig, men kommer att ses över och anpassas kontinuerlig utifrån ökad kunskap och identifierade behov i syfte att säkerställa att MSB i sin verksamhet strävar efter att konsekvenserna av ett förändrat klimat är ett naturligt perspektiv inom samhällsskydd och beredskap.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 1 mars 2024

Till toppen av sidan