Till innehåll på sidan

Från gemensamt görande till gemensamt lärande : En kunskapssammanställning utifrån perspektivet After Action Review

Från gemensamt görande till gemensamt lärande : En kunskapssammanställning utifrån perspektivet After Action Review

Detaljer

Från gemensamt görande till gemensamt lärande : En kunskapssammanställning utifrån perspektivet After Action Review
Publikationsnummer
MSB981
ISBN-nummer
978-91-7383-646-3
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
92 s.
Pris
0 kronor
After Action Review, AAR, har i den begränsade litteratur som
finns på området bland annat relaterats till lärande, utveckling
av förmågor hos personal och enheter och till stärkt
sammanhållning i olika grupper. Denna bredd av möjliga effekter är
kanske det som bidragit till att AAR används för att bland annat
formellt utvärdera verksamheter och större allvarliga händelser.

Stress i insatsorganisationer bör betraktas som en
arbetsmiljöfråga. Organisationen och ledarskapet har stort ansvar
för att hanterar sådan stress. Det finns idag inte entydig evidens
för hur krisstöd i insatsorganisationer bör utformas. Däremot
finns empiriskt stöd för vissa principer som utmynnat i
utvecklandet av till exempel ”Första hjälp vid stress”. Fokus i
krisstödet är att stödja, följa upp, bedöma och behandla de som
utvecklar problem som följd av stressorer i arbetsmiljön.
Då AAR kan bidra till att stärka självtillit, sammanhållning
och socialt stöd i organisationer har det lett till att en enkel
och informell variant av AAR kan vara av värde som en del i
insatsorganisationers initiala krisstöd.
Lärande i organisationer kan underlättas genom att stärka
självtillit hos enskilda och stärka alliansen mellan medarbetarna.
Som följd av att litteraturen om AAR i detta sammanhang är
begränsad bör resultaten i denna sammanställning tolkas med viss
försiktighet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan