Till innehåll på sidan

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010-2020 : forskningsöversikt och rekommendationer

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010-2020 : forskningsöversikt och rekommendationer

Detaljer

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010-2020 :  forskningsöversikt och rekommendationer
Publikationsnummer
MSB1631
ISBN-nummer
978-91-7927-075-9
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
30 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ett ansvar för att stötta den kommunala räddningstjänstens arbete med jämställdhet och mångfald. I myndighetens instruktion har regeringen tydliggjort det ansvaret med anledning av de ändringar som genomförs i lag om skydd mot olyckor vid årsskiftet. I instruktionen har regeringen också understrukit MSB:s ansvar för att stödja kommunerna i arbetet med personalförsörjningen av deltidsanställda brandmän. De båda perspektiven, personalförsörjning respektive jämställdhet och mångfald, samspelar och förstärker varandra.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 18 november 2020

Till toppen av sidan