Till innehåll på sidan

Skador och effekter av storm : en kunskapsöversikt

Skador och effekter av storm : en kunskapsöversikt

Detaljer

Skador och effekter av storm : en kunskapsöversikt
Publikationsnummer
MSB534
ISBN-nummer
978-91-7383-322-6
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
55 s.
Pris
0 kronor
Syftet med denna rapport är att utifrån litteraturstudium ge en översikt av kunskapsläget vad gäller stormar, de skador och effekter de ger upphov till samt hur riskerna hanteras. Dessutom är syftet att identifiera kunskapsluckor som är särskilt angelägna att fylla igen för att bidra till att ge möjlighet till att bättre hantera risken för skador och negativa effekter av storm. Utgångspunkten för arbetet har varit att risker, åtminstone delvis, är något som faktiskt finns i den fysiska världen och att vi genom kunskap om orsakssamband och människors tilltro, attityder, lärandestrategier och målsättningar kan utveckla metoder för att påverka risken och minska förlusten av det som är värdefullt.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan