Till innehåll på sidan

Opinioner 2014 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Opinioner 2014 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Detaljer

Publikationsnummer
MSB802
ISBN-nummer
978-91-7383-530-5
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
110 s. : diagr.
Pris
0 kronor
I denna rapport redovisas resultaten av undersökningen Opinioner 2014. Undersökningen, som genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), syftar till att ge en bild av den svenska allmänhetens uppfattningar i frågor avseende samhällsskydd, beredskap samt försvars- och säkerhetspolitik. Frågeställningarna är med något enstaka undantag desamma som i undersökningen 2013. Samtliga frågor finns i bilaga 1 i rapporten. Den föreliggande rapporten disponeras så att i ett inledande avsnitt uppmärksammas några skeenden och frågor i samhället under åren 2012 till 2014 som har rapporterats rikligt i svenska nyhetsmedier och som kan antas inverka på rådande opinionslägen i vissa frågor. Därefter beskrivs undersökningens uppläggning och genomförande. Undersökningens resultat redovisas, fråga för fråga, i form av diagram med kommentarer. Jämförelser görs när så är möjligt med tidigare undersökningar.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan