Till innehåll på sidan

Varningsanläggning : inriktning, utbyggnad, drift och underhåll

Varningsanläggning : inriktning, utbyggnad, drift och underhåll

Detaljer

Varningsanläggning : inriktning, utbyggnad, drift och underhåll
Publikationsnummer
T33-323/02
ISBN-nummer
Utgivningsår
2002
Omfång (sidor)
32 s. : ill.
Pris
0 kronor

Fåtal i lager

Utomhusvarningssystemets utbyggnad grundar sej på det underlag som SRV och CB

(civilbefälhavaren) har tagit fram i samråd
med respektive länsstyrelse. Utgångspunkt är den mål och

riskanalys som anger vilka
varningsobjekt som förekommer inom respektive kommun. Underlaget är

avgörande för kommunernas bedömning och
beslut om inom vilka områden (varningsområden)

utomhusvarning skall kunna
genomföras. Kommunerna
beslutar själva om vilka områden som skall

ha utomhusvarning. Kommuner som har varningsobjekt är skyldiga
att ha utomhusvarningssystemet

i funktionsdugligt skick och prova anläggningarna enligt Räddningsverkets föreskrifter
SRVFS

1996:1.De kommuner som tidigare var s.k. "larmorter" och som enligt nuvarande underlag inte har

varningsobjekt får behålla det befintliga
varningssystemet och själva besluta om vilka aggregat som

skall vara i drift.Svenska kommunförbundet och staten har kommit
överens om ersättning till kommunerna för

beredskapsförberedelser vilket också omfattar
kostnadsansvar för en del av utomhusvarningssystemet

(Svenska kommunförbundet Cirkulär 1994:64).
Den ersättning som beslutats avser vissa

specificerade uppgifter som
anges i åtta punkter i överenskommelsen.Staten äger de varningssaggregat
med tillhörande manöversystem som installerats av staten.

Varningsaggregat och manöversystemets olika
delar är noga registrerade i Räddningsverkets

materielhanteringssystem
SMASH. Anläggningarna får
således inte
flyttas, nedmonteras och

avvecklas eller skrotas av
kommunen utan att samråd skett med Räddningsverkets varningstekniker.

Stöld av varningsutrustning skall
polisanmälas av räddningstjänsten.Räddningsverket svarar för och bekostar nya
installationer och flyttningar av varningsaggregaten i

samråd med kommunen. Räddningsverket svarar också för reservdelar
till varningsaggregaten och

lämnar teknisk rådgivning
till kommunerna.
Räddningsverket svarar också för drift och underhåll av

den manöverutrustning (M95) som installerats på brandstationer, räddningscentraler och
ledningscentraler.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 11 december 2019

Till toppen av sidan