Till innehåll på sidan

Utvärdering av forskningsmiljön CATS : Styrkor och svagheter i fråga om organisation och forskningsbetonade leveranser

Utvärdering av forskningsmiljön CATS : Styrkor och svagheter i fråga om organisation och forskningsbetonade leveranser

Detaljer

Utvärdering av forskningsmiljön CATS : Styrkor och svagheter i fråga om organisation och forskningsbetonade leveranser
Publikationsnummer
MSB1398
ISBN-nummer
978-91-7383-947-1
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
48 s.
Pris
0 kronor
MSB har sedan 2010 beviljat miljöstöd till forskningscentrumet CATS vid Försvarshögskolan (FHS). Utvärderingen är genomförd av Attityd i Karlstad AB för att bedöma dess vetenskapliga resultat samt om CATS uppfyllt sin del av överenskommelsen med MSB. Utvärderingen är genomförd med kvalitativa metoder; dokumentgranskning, 20 intervjuer med nyckelpersoner samt en vetenskaplig granskning av utvalda publikationer. CATS har inom miljöstödets pågående period (2016–2019) en god måluppfyllelse. 10 av 15 mål är uppfyllda, ett är delvis uppfyllt och fyra är inte uppfyllda. CATS beskrivs som en verksamhet i gränslandet mellan myndigheter, den akademiska världen och verksamheter av mer operativ art - en think tank med en unik verksamhet i en svensk kontext. Den vetenskapliga granskningen visar att rapporterna är välskrivna och väl positionerade inom ramen för överenskommelsen med MSB, men att de i första hand är kunskapsöversikter med bas i forskningen. För att upprätthålla sitt goda anseende kan CATS behöva stärka sin forskningsbas, finna långsiktiga lösningar för forskningsfinansiering och öka antalet disputerade medarbetare. Utvärderingen föreslår bland annat att MSB:s miljöstöd kan utökas, både sett till medel och tidsperiod, samt en fortsatt kravställning på extern finansiering.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan