Till innehåll på sidan

Stöd och vägledning i coronapandemin

Under pandemin har MSB lämnat stöd inom flera av myndighetens ansvarsområden samt utlyst forskningsprojekt.

Stöd till kommunal räddningstjänst

Utifrån myndighetens ansvar för frågor om räddningstjänst och skydd mot olyckor lämnar MSB stöd och vägledning. Stöd till kommunal räddningstjänst inkluderar till exempel information om lämplig skyddsutrustning för räddningstjänstpersonal.

MSB har också tagit fram information om bestämmelser för transport av prover och avfall som innehåller covid-19 och för transport av handsprit. Att till exempel transportera skyddskläder med covid19-smitta eller tester har krävt nya direktiv och stor samordning.

Stöd inom informations- och cybersäkerhet

När många arbetar hemifrån leder det till att information hanteras på ett sätt som varken vi eller våra it-system är vana vid. Det i sin tur kan resultera i negativa konsekvenser för verksamheten. MSB har därför publicerat råd och rekommendationer för säkert distansarbete och för användning av olika videokonferensverktyg.

MSB har genomfört en särskild informationsinsats riktad mot den svenska hälso- och sjukvårdssektorn där fokus var förebyggande åtgärder mot så kallad ransomware.

Stöd med kontinuitetshantering

MSB bevakar risken för att pandemin ska orsaka störningar i samhällsviktiga verksamheter och handelsflöden och lämnar stöd vad gäller kontinuitetshantering. Det handlar bland annat om att planera för stort personalbortfall och avbrott i varuleveranser.

Inför en eventuell skolstängning utformade MSB en föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. MSB har också lämnat stöd till Folkhälsomyndigheten med underlag för vilka inom samhällsviktig verksamhet som kan prioriteras för testning.

Forskningsprojekt

Flera kortare forskningsprojekt snabbstartades under våren 2020 i syfte att fånga data medan krisen pågår för att sedan kunna analysera dessa ur olika aspekter. Tillsammans med forskningsrådet Formas har MSB också genomfört en större utlysning av forskningsmedel med anledning av pandemin vilket resulterade i 20 projekt som startade upp under 2021.

Senast granskad: 20 maj 2021

Till toppen av sidan