Till innehåll på sidan

Säkert distansarbete för dina medarbetare

Ta del av MSB:s råd för ett säkert distansarbete så att företagets information hanteras på ett säkert sätt. Risken är annars att distansarbetet leder till negativa konsekvenser för verksamheten.

Råd till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera distansarbetar:

  • Säkerställ regler för distansarbete och användningen av it-­system utanför organisa­tionen.
  • Säkerställ kapacitet så att organisationens medarbetar kan kan arbeta på distans.
  • Säkerställ säkra inloggningar för distansarbete.
  • Säkerställ säkra arbetssätt för behörighets­tilldelning vid distansarbete.
  • Säkerställ och anta kontinuitetsplaner.
  • Kommunicera till ledningen regelbundet, kort och koncist.
  • Skjut upp inplanerade, icke nödvändiga systemändringar.

Råd till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera arbetar på distansRåd till dig som arbetar hemma

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan