Till innehåll på sidan

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

Detaljer

Årsredovisning 2015
Publikationsnummer
MSB974
ISBN-nummer
978-91-7383-642-5
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
109 s. : ill.
Pris
0 kronor
Under verksamhetsåret 2015 fortsatte myndigheten ett förändringsarbete i syfte att ta höjd för de utvecklingsutmaningar som finns inom området samhällsskydd och beredskap. När året inleddes befann sig MSB mitt i en stor internationell insats i Västafrika, för att bidra till att begränsa den allvarliga ebolaepidemin. Trots utmaningar och en kraftigt förändrad behovsbild uppnådde MSB, enligt utvärderingen av den insatsen, viktiga resultat. Den försämrade säkerhetspolitiska situationen har lett till att planering för civilt försvar kommit allt högre upp på agendan. MSB har under senare år gjort ett stort förberedelsearbete tillsammans med Försvarsmakten och arbetar nu intensivt med frågan utifrån regeringens inriktning i planeringsanvisningar och uppdrag om gemensam grundsyn för totalförsvaret. Perspektivet höjd beredskap flätas nu successivt in i många av myndighetens utvecklingsprocesser och kommer således att påverka arbetet inom samverkansområdena, fördelningen av anslag 2:4 Krisberedskap, myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och mycket annat. MSB har under 2015 också lagt ner kraft på att utveckla förmågan att identifiera och möta informationspåverkan mot Sverige. Arbetet med att dra lärdomar från skogsbranden i Västmanland har pågått under året och resultatet ska redovisas för regeringen sista mars 2016. Utveckling av förmågan att förebygga och hantera olyckor och kriser fortsätter, däribland införandet av aktörsgemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Även i detta arbete knyter vi nu ihop frågor som rör den fredstida krisberedskapen med frågor som rör utvecklingen av ett modernt civilt försvar och totalförsvar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan