Till innehåll på sidan

Försörjningssäkerhet i andra länder : En kunskapsöversikt

Försörjningssäkerhet i andra länder : En kunskapsöversikt

Detaljer

Försörjningssäkerhet i andra länder : En kunskapsöversikt
Publikationsnummer
MSB1014
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
44 s.
Pris
0 kronor
CRISMART vid Försvarshögskolan har haft i uppdrag av MSB att ta fram en övergripande kunskapsöversikt om hur olika länder arbetar långsiktigt med försörjningssäkerhet inom livsmedel, dricksvatten, läkemedel, och energi. Bakgrunden är ett behov av att inom samhällsskydd och beredskap få en samlad bild av den långsiktiga tillgången till de resurser/varor som samhället är beroende av. Den här rapporten utgör en grund för fortsatta diskussioner och analyser på området. Kunskapsöversikten har genomförts som en kartläggning av åtta länder, Finland, Norge, Danmark, Island, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, och USA. I många av de utvalda länderna har lokala experter anlitats för att samla in kunskap om hur deras länder jobbar med försörjningssäkerhet. De flesta av landrapporterna är därför skrivna på engelska. Landrapporterna finns redovisade tillsammans och ligger i ett separat dokument. CRISMART, at the Swedish Defence University, was commissioned by the MSB to produce an overview of how other countries are working long-term with the security of specific supply chains: food, drinking water, pharmaceuticals, and energy. The commission was due to a need to develop a more comprehensive picture within civil contingencies of the resources and commodities that our society depends on and the long-term security of the corresponding supply chains. The final report is based on overviews for eight countries; Finland, Norway, Denmark, Iceland, Netherlands, United Kingdom, Canada and United States. In several countries, local experts were contracted to gather knowledge as well as provide insight on the priorities and the current and planned strategies for long-term security of supply chains. Consequently, the majority of the country reports are in English, with the exception of the country report for Finland which is in Swedish.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 8 januari 2020

Till toppen av sidan