Till innehåll på sidan

Risker och förmågor 2014 : Scenarioanalyser

Risker och förmågor 2014 : Scenarioanalyser

Detaljer

Risker och förmågor 2014 : Scenarioanalyser
Publikationsnummer
MSB819–mars2015
ISBN-nummer
978-91-7383-543-5
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
53 s.
Pris
0 kronor
Under 2014 har MSB inom ramen för arbetet med nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) genomfört tre scenarioanalyser; solstorm, lerskred och svaveldimma.Scenarierna är utformade för att vara av typen värsta troliga vilket innebär att de, till skillnad från scenarier av typen värsta fall (worst case), både ska kunna medföra stora eller mycket stora konsekvenser och samtidigt uppfattas vara trovärdiga utifrån bästa tillgängliga kunskap och expertkunskap på det område som scenariot rör.Analyserna av scenarierna för solstorm och lerskred baseras på intervjuer och litteratur. Analysen för svaveldimma baseras på två workshops samt litteratur och intervjuer. De workshopar som genomförts har använts för att identifiera och beskriva olika aktörers ansvar och uppgifter vid den inträffade händelsen samt vilka konsekvenser som kan uppstå givet scenariot. Dessa har skapat en mycket värdefull grund att stå på i analysarbetet. I arbetet med lerskred och solstorm fanns ett omfattande bakgrundsmaterial vilket gjorde att det inte fanns behov av workshops. Analyserna av lerskred och svaveldimma är framtagna med stöd från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan