Till innehåll på sidan

Hantering av brandfarliga varor i små och medelstora verksamheter : studie

Hantering av brandfarliga varor i små och medelstora verksamheter : studie

Detaljer

Hantering av brandfarliga varor i små och medelstora verksamheter : studie
Publikationsnummer
MSB1153
ISBN-nummer
978-91-7383-788-0
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
37 s. : ill.
Pris
0 kronor
Det övergripande syftet med studien är att bidra till kunskapsläget kopplat till hantering av brandfarliga varor i små och medelstora verksamheter. Under detta övergripande syfte är studien uppdelad i två delsyften, en kartläggning kopplad till vilka och hur många de små och medelstora verksamheterna är samt en intervjustudie som undersöker små och medelstora verksamheters kunskap om och synpunkter på dagens regelverk. Studiens målsättning är att öka kunskapen om vilka och hur många verksamheter som berörs av lagen om brandfarliga och explosiva varor och därmed också MSB:s föreskrifter och informationsmaterial, samt att undersöka hur MSB bättre kan tillgodose dessa verksamheters behov utan att verksamheterna åläggs omotiverat höga krav. Studien ska ge underlag för föreskriftsarbete och vägledning samt för att kunna utforma anpassad informationsspridning till små och medelstora verksamheter som hanterar brandfarlig vara. Studien ska också vara ett underlag till kommunerna angående deras bedömningar och prioriteringar när det gäller de små och medelstora företagens hantering av brandfarliga varor.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan