Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:4 föreskrifter om folkrättsliga rådgivare vid länsstyrelserna

MSBFS 2018:4 föreskrifter om folkrättsliga rådgivare vid länsstyrelserna

Detaljer

Status

Gällande från och med 2018-08-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan