Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2003:1 föreskrifter om folkrättsliga rådgivare inom det civila försvaret

KBMFS 2003:1 föreskrifter om folkrättsliga rådgivare inom det civila försvaret

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2018-08-01

Författningsnummer

KBMFS 2003:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan