Till innehåll på sidan
Status: Gällande

KBMFS 2003:3 föreskrifter om förmåner till frivilliga

KBMFS 2003:3 föreskrifter om förmåner till frivilliga

Detaljer

Status

Gällande från och med 2003-04-01

Författningsnummer

KBMFS 2003:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan