Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2023:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om civila myndigheters signalskyddsberedskap

Nya föreskrifter om civila myndigheters signalskyddsberedskap träder i kraft 1 februari 2024.

MSBFS 2023:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om civila myndigheters signalskyddsberedskap

Detaljer

Status

Gällande från och med 2024-02-01

Författningsnummer

MSBFS 2023:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphäver

Från 1 februari 2024 gäller nya föreskrifter om civila myndigheters signalskyddsberedskap och MSB:s föreskrifter (2009:11) om civila myndigheters kryptoberedskap upphör att gälla. Föreskrifterna är utökade med ytterligare ett signalskyddssystem, filkrypto MGS utöver talsystemet MGL och meddelandesystemet MGM.

Ny skrivning är att tilldelade beredskapsmyndigheter ska ha signalskyddsberedskap på de tre systemen som anges i föreskrifterna. Övriga myndigheter som tilldelats signalskyddssystem ska ha beredskap på de signalskyddssystem de tilldelats.

Senast granskad: 1 december 2023

Till toppen av sidan