Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2006:6 föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum

SRVFS 2006:6 föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum

Detaljer

Status

Gällande från och med 2006-09-15

Författningsnummer

SRVFS 2006:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan