Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 1998:6 föreskrifter om utförande, utrustning och användning av skyddsrum

SRVFS 1998:6 föreskrifter om utförande, utrustning och användning av skyddsrum

Detaljer

Status

Gällande från och med 1998-07-01

Författningsnummer

SRVFS 1998:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan