Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1992:1 föreskrifter om utförande och utrustning av skyddsrum

SRVFS 1992:1 föreskrifter om utförande och utrustning av skyddsrum

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1998-07-01

Författningsnummer

SRVFS 1992:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan