Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 1995:4 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

Ändringar i SÄIFS 1995:4 är införda i SÄIFS 1990:2.

SÄIFS 1995:4 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

Detaljer

Författningsnummer

SÄIFS 1995:4

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändrar

Senast granskad: 12 oktober 2020

Till toppen av sidan