Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2023:2 hantering av brandfarliga vätskor

MSBFS 2023:2 hantering av brandfarliga vätskor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2024-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2023:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

MSBFS 2023:2 ersätter primärt SÄIFS 2000:2, men den kommer också upphäva följande författningar 1 januari 2024:

  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med allmänna råd.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med allmänna råd.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:5) om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga.
  • Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:10) med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor med allmänna råd.

Senast granskad: 10 november 2023

Till toppen av sidan