Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2023:1 om ändring av MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

MSBFS 2023:1 om ändring av MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2023-05-15

Författningsnummer

MSBFS 2023:1

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändrar

Senast granskad: 9 maj 2023

Till toppen av sidan