Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 1999:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av väteperoxid

SÄIFS 1999:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av väteperoxid

Detaljer

Status

Gällande från och med 1999-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1999:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan