Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2018-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan