Till innehåll på sidan

Gällande regler inom Gasanordningar

Här finns EU:s förordning om gasanordningar samt svensk lag och förordning med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen.

EU:s förordning om gasanordningar innehåller produktkrav som ska vara uppfyllda för att gasanordningar och tillbehör ska få tillhandahållas på marknaden. Den svenska lagen och förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till EU-förordningen främst kring marknadskontrollen av gasanordningar och tillbehör i Sverige. MSB utövar, liksom Elsäkerhetsverket och Livsmedelsverket, marknadskontroll enligt EU-förordningen över gasanordningar och tillbehör.

Senast granskad: 8 januari 2019

Till toppen av sidan