Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2010:4 föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

MSBFS 2010:4 föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2010-09-01

Författningsnummer

MSBFS 2010:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändras av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan