Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:12 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

MSBFS 2018:12 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2019-04-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:12

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändrar

Observera att konsekvensutredningen är densamma som för MSBFS 2018:13, då MSBFS 2018:12 i huvudsak är en följdändring av föreskrifterna om hantering av ANE.  

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan