Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 1989:4 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig biograffilm

SÄIFS 1989:4 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig biograffilm

Detaljer

Status

Gällande från och med 1989-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1989:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan