Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Nedan finns information om vilka författningar som upphörde att gälla helt eller delvis när föreskrift 2020:1 trädde i kraft den 1 augusti 2020.

MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Detaljer

Status

Gällande från och med 2020-08-01

Författningsnummer

MSBFS 2020:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Denna författning trädde i kraft den 1 augusti 2020. Då upphörde följande författningar att gälla i enlighet med vad som anges nedan.

  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare upphävs i sin helhet.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas upphävs i sin helhet.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel upphävs i de delar som behandlar brandfarlig gas, det vill säga både kraven och de tillhörande allmänna råden. Krav och allmänna råd avseende brandfarlig vätska fortsätter dock att gälla.
    Föreskriften SÄIFS 1990:2
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen upphävs i de delar som behandlar brandfarlig gas samt de allmänna råd som behandlar brandfarlig vätska, det vill säga både kraven och de tillhörande allmänna råden för gas, samt de allmänna råd som behandlar brandfarlig vätska. Kraven, det vill säga de § som avser brandfarlig vätska, fortsätter dock att gälla.
    Föreskriften SÄIFS 1996:2

Senast granskad: 11 maj 2020

Till toppen av sidan