Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:13 föreskrifter och allmänna råd om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)

MSBFS 2018:13 föreskrifter och allmänna råd om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2019-04-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:13

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan