Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 1989:5 föreskrifter och allmänna råd om hantering av varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa

SÄIFS 1989:5 föreskrifter och allmänna råd om hantering av varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa

Detaljer

Status

Gällande från och med 1989-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1989:5

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan