Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2012:4 föreskrifter om upphävande av SÄIFS 1996:3 om förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor

MSBFS 2012:4 föreskrifter om upphävande av SÄIFS 1996:3 om förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2012-10-15

Författningsnummer

MSBFS 2012:04

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Upphäver

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan