Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄI 1983:1 allmänna råd om dragskåpsutrustning för arbeten med perklorsyra (överklorsyra)

SÄI 1983:1 allmänna råd om dragskåpsutrustning för arbeten med perklorsyra (överklorsyra)

Detaljer

Status

Gällande från och med 1983-10-31

Författningsnummer

SÄIFS 1983:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan