Till innehåll på sidan

Internrevisionen

Internrevisionens uppgift är att tillhandahålla objektiv bedömning av myndighetens riskhantering, ledning, styrning och kontroll.

Svenskt namn: Internrevisionen (IR)

Engelskt namn: Internal Audit

Organisation

Internrevisionen leds av en avdelningschef som tillika är myndighetens internrevisionschef.

Kontakt

Mikaela Frick, Chef internrevisionen

Internrevisionens uppgifter

Internrevisionen är också rådgivande och kan tillhandahålla insikt om myndighetens interna styrning och kontroll.

Verksamheten är författningsstyrd och syftet är att stödja myndigheten i dess arbete att fullgöra sina uppgifter och nå verksamhetens mål och uppfylla de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) genom riskbaserad granskning och rådgivning.

Senast granskad: 6 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan