Till innehåll på sidan

Att leda vid höjd beredskap  - övningsstöd för kommun- och regionstyrelser

I Sverige finns det både offentliga och privata aktörer av olika slag, som på olika nivåer i samhället är en del av det civila försvaret.

Ett viktigt verktyg för samverkan inom det civila- och totalförsvaret är att öva – både internt och aktörsgemensamt – för att man som aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift. En aktör bör öva sin kris- och krigsorganisation systematiskt enligt en flerårig övningsplan.

MSB har tagit fram nedanstående två seminarieövningar för kommun- och regionstyrelser för att öva ledning vid höjd beredskap.

Vidareutveckling pågår

Vi håller på att utveckla och revidera innehållet i publikationen bland annat med anledning av strukturreformen för civil beredskap som trädde i kraft i oktober 2022. Vi räknar med att lansera uppdaterade publikationer löpande under året. De befintliga går fortfarande bra att använda.

Senast granskad: 24 april 2023

Till toppen av sidan