Till innehåll på sidan

Rapportering

Rapportering avser formella krav på att dela information enligt författningar, medan informationsdelning handlar om att dela information för kännedom utan specifika krav.

Det finns olika uttryck för rapportering i de författningar som reglerar det civila beredskapssystemet. Exempel på dessa uttryck inkluderar att lämna sammanfattande redovisningar, risk- och sårbarhetsbedömningar, lägesrapporter och att hålla aktörer informerade om förberedelser och händelseutveckling.

Rapportering och informationsdelning är viktiga för att hantera samhällsstörningar effektivt. Att dela och utbyta information strukturerat är även avgörande för att skapa lägesbilder och fatta lämpliga åtgärder.

Illustrationer över författningsstyrda rapporteringsvägar

Illustrationerna visar den författningsstyrda rapporteringen vid samhällsstörningar i fredstid samt inför och vid höjd beredskap på ett överskådligt sätt. Bilderna visar hur rapporteringsvägarna ser ut och till vem respektive aktör ska rapportera och ta emot information ifrån.

I bilderna finns hänvisningar till de författningar och paragrafer som styr respektive rapporteringsväg.

Ladda ner illustrationer över författningsstyrd rapportering (Powerpoint)

Ladda ner illustrationer över författningsstyrd rapportering (pdf)

I det fortsatta arbetet med vidareutvecklingen av Gemensamma grunder ramverk kommer fler illustrationer för rapportering tas fram.

Produkt: Om rapportering

Om Rapportering (pdf)

Syftet med Om Rapportering är att beskriva innebörden av rapportering och rapporteringskrav, hur det uttrycks i författningar samt vad det innebär i relation till innehåll. Rapportering sker under olika förutsättningar och kan delas in i olika lägen.

Om Rapportering tar inte upp genom vilka tekniker och system som rapportering bör ske.

Till Om Rapportering finns kompletterande faktablad i versioner Beredskapsmyndighet, Sektorsansvarig myndighet, Länsstyrelse, Region samt Kommun.

Faktablad Rapportering för olika aktörskategorier

Faktablad Rapportering är komplement till Om Rapportering och innehåller specifika delar som berör respektive aktörskategori. Faktablad Rapportering finns för fem aktörskategorier: Beredskapsmyndighet, Sektorsansvarig myndighet, Länsstyrelse, Region samt Kommun.

Faktablad Rapportering Beredskapsmyndighet (pdf)

Faktablad Rapportering sektorsansvarig myndighet (pdf)

Faktablad Rapportering länsstyrelse (pdf)

Faktablad Rapportering region (pdf)

Faktablad Rapportering kommun (pdf)

Förvarning om kommande produkt: Exempel på rapportering

Illustrativa beskrivningar av rapporteringsfall som syftar till att visa rapporteringsvägarna samt belysa olika moment om metodval, informationsinhämtning och rapportering. Dessa kommer inte att publiceras till öppen remiss 14 juni men kan komma ut innan den öppna remissens slutdatum 22 september.

Senast granskad: 14 juni 2023

Till toppen av sidan