Till innehåll på sidan

Rapportering

Rapportering avser formella krav på att dela information enligt författningar, medan informationsdelning handlar om att dela information för kännedom utan specifika krav.

Rapportering och informationsdelning är viktiga för att hantera samhällsstörningar effektivt. Att dela och utbyta information strukturerat är även avgörande för att skapa lägesbilder och fatta lämpliga åtgärder.

Illustrationer över författningsstyrda rapporteringsvägar

Illustrationerna visar den författningsstyrda rapporteringen vid samhällsstörningar i fredstid samt inför och vid höjd beredskap på ett överskådligt sätt. Bilderna visar hur rapporteringsvägarna ser ut och till vem respektive aktör ska rapportera och ta emot information ifrån.

I bilderna finns hänvisningar till de författningar och paragrafer som styr respektive rapporteringsväg. Dessa är kompletterade med textutdrag från respektive paragrafer.

Ladda ner illustrationer över författningsstyrd rapportering (Powerpoint)

Ladda ner illustrationer över författningsstyrd rapportering (pdf)

Faktablad om rapportering

Syftet med faktabladen är att beskriva innebörden av rapportering och rapporteringskrav, hur det uttrycks i författningar samt vad det innebär i relation till innehåll. Rapportering sker under olika förutsättningar och kan delas in i olika lägen.

Faktabladen tar inte upp genom vilka tekniker och system som rapportering bör ske.

Faktablad finns i grundutförande Om Rapportering samt som aktörsspecifika faktablad som även innehåller delar som berör respektive aktörskategori. Finns i versioner Beredskapsmyndighet, Sektorsansvarig myndighet, Länsstyrelse, Region samt Kommun.

Faktabladen är här uppdaterade och justerade utkast efter remissperiod juni-september 2023.

Arbetssätt - Faktablad Om Rapportering

Arbetssätt - Faktablad Rapportering Beredskapsmyndighet

Arbetssätt - Faktablad Rapportering sektorsansvarig myndighet

Arbetssätt - Faktablad Rapportering länsstyrelse

Arbetssätt - Faktablad Rapportering region

Arbetssätt - Faktablad Rapportering kommun

Exempel på rapportering

Syftet med dessa exempel på rapportering är att schematiskt visa hur det används i praktiken under en samhällsstörning. Tanken är att det ska underlätta förståelsen för hur rapportering kan gå till utifrån en sektorsansvarig myndighet samt hos en kommun. Fler exempel kommer till juni 2024.

Arbetssätt - Exempel på rapportering - Sektorsansvarig myndighet

Arbetssätt - Exempel på rapportering - Höga flöden kommun

Senast granskad: 20 december 2023

Till toppen av sidan