Till innehåll på sidan

En lathund för arbete med kontinuitetshantering : En lathund riktad till dig som ska leda arbetet i din organisation (Version 2.0)

Detaljer

En lathund för arbete med kontinuitetshantering : En lathund riktad till dig som ska leda arbetet i din organisation (Version 2.0)
Publikationsnummer
MSB1514
ISBN-nummer
978-91-7927-068-1
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
30 bl. : ill.
Pris
0 kronor
Det här metodstödet vänder sig till dig som ska införa kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet i din organisation. Materialet är i första hand tänkt som ett stöd i ditt arbete, inte som ett presentationsunderlag. Syftet är att ge stöd – en lathund – som bygger på valda delar ur Vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304:2014. Den är i sin tur baserad på standarden ISO 22301:2014 Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet. ISO 22301 reviderades under 2019 och lathunden har gjort vissa anpassningar utifrån revideringen. Vägledningen kan beställas utan kostnad via denna länk https://www.sis.se/standarder/kpenstandard/forkopta-standarder/kontinuitetshantering/

Senast granskad: 6 mars 2020

Till toppen av sidan